Home Info Fotos

DE AFSTAMMING
(Naar A.W. Bruna & Zoon: "Portret van de Newfoundlander")

Een veelgehoorde opvatting is dat de Tibetdog moet worden gezien als de verre voorvader van onder meer de Newfound-lander. Deze afstamming heeft uiteraard veel vragen opgeworpen, want hoe moeten dan die honden helemaal van de Himalaya naar Newfoundland gekomen zijn? Op die kwestie brachten in 1979 een paar Poolse geleerden wat meer licht! Er werden namelijk in het land van de Eufraat en de Tigris opgravingen gedaan, die van een grote historische waarde bleken te zijn.

LAND VAN EDEN
Zo'n 5000 jaar voor onze jaartelling leefden volkeren met een hoge cultuur in dit land van Eden. Het waren de Babyloniërs. Opgegraven afbeeldingen uit 3000 voor Christus, de periode van de groep Sumeriërs, tonen ons prachtige afbeeldingen van zware dogachtigen. Wanneer de Griekse veldheer Alexander de Grote het zo rond 500 jaar voor Christus met de opvolgers van de Babyloniërs, de Meden en Perzen aan de stok krijgt, wordt hij in die vijandelijke legers met vechtende honden geconfronteerd. Zulke buitgemaakte dogachtigen werden meegenomen naar Griekenland. De geschiedenis herhaalt zich: de Griekse beschaving raakt in verval.
De Romeinen, die de Grieken opvolgen, nemen de dogachtigen meer naar hun arena's voor de belangrijke 'brood en spelen'. Met de legioenen zullen ze weldra alle hoeken van het Romeinse Rijk intrekken en ook heel Gallë en verder over de Rijn en het Kanaal, een groot deel van Europa bereiken. Het is logisch, dat uit die eerste honden van de Sumeriërs er in drieduizend jaar tijd tot bij de Romeinen door al die andere culturen heen, heel wat rassen waren ontstaan. Maar toch is er een ontegenzeggelijke gelijkenis tussen de afbeelding uit Diyala van 2000 jaar voor Christus en onze huidige dogachtige rassen.

Tot hier toe mooie gedachten, maar wat heeft dat alles nu te maken met Tibet en de Tibetaanse Dog als stamvader van de Newfoundlander? Het Tibetaanse hoogland ligt immers nog heel wat verder 'ten oosten van Eden'! Hier komt nu de ontknoping. Een paar Poolse geleerden hebben in de zomer van 1979 bewezen, dat de Sumeriërs niet verwant waren met de andere volkeren van het middenoosten. Zij bewezen dat de taal van de Sumerërs rechtstreeks verband houdt met het oervolk uit Tibet. De Sumeriërs waren landverhuizers die blijkbaar hun doggen uit het Tibetaanse hoogland mee-brachten. De echte Tibetaanse oerdog, is in zijn geboorteland gebleven en heeft zich tamelijk raszuiver in zijn geïsoleerde bergstreken gehandhaafd.

De Engelsen die in hun koloniale tijdperk het geboorteland van de Tibetdog doorkruisten en er exemplaren van mee naar Europa brachten, beschrijven hem als een enorme hond en een trouwe bewaker van de kudden yaks en schapen. Kracht en moed zijn hem eigen en zijn beweging heeft iets majestueus. Het plotseling overbrengen naar lagere, warmere streken met een hogere luchtdruk werd deze dieren fataal. Slechts weinigen overleefden het hier en daar een tijdje in een dierentuin. Maar zijn directe afstammelingen stonden er beter voor en raakten over de hele wereld verspreid.

Net als bij veel andere rassen het geval is, tasten we ook bij de oorsprong van de Newfoundlander verder volkomen in het duister. Hiervoor talloze suggesties aangedragen, maar geen daarvan kan ons echt overtuigen.

 

Algemeen

Onze fokkerij

INFORMATIE

Korte geschiedenis van de Newfoundlander

De afstamming

Newfoundland

De fokkerij in Europa

Het begin van de fokkerij in Nederland

Kleuren

De oorlogsjaren